Mrazený potravinársky priemysel z hliníka

  • Frozen Food Industry Aluminum Products

    Mrazený potravinársky priemysel z hliníka

    Výrobky vyrobené z celej dosky sú ťahané hliníkové plechy. Doba zmrazenia je asi o 20 minút rýchlejšia ako u iných materiálov, čo zvyšuje efektivitu práce. Produkt má vysoké environmentálne vlastnosti, suroviny je možné recyklovať. Špecifikácie a rozmery preťahovacieho, manuálneho mraziaceho boxu a rozmery je možné prispôsobiť podľa potrieb zákazníka.